Ambulante begeleiding

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar de begeleiding krijgt. De begeleiding is gericht op uw vraag en behoefte. People Care groepeert het zorgaanbod in verschillende vormen zodat er altijd een passende aanpak is bij verschillende hulpvragen.

ambulante-begeleiding

Praktische thuisbegeleiding valt onder de WMO begeleiding en is er voor iedereen die door psychische of sociale problemen, een beperking of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft om zelfstandig thuis te (blijven) wonen. Samen met de hulp vanuit People Care helpen wij u om weer grip op- en plezier in het leven te krijgen. De begeleiding kan zich onder andere richten op ondersteuning bij;

Werkwijze

Na de start van de begeleiding begint een onderzoeksperiode van zes weken en wordt door de ambulante begeleider een ondersteuningsplan opgesteld, waarna een passende interventie aangeboden zal worden, welke is toegesneden op de problematiek en behoefte van de cliënt. People Care is in staat systeemgericht te werken en indien nodig kan de hulpvraag worden uitgebreid naar de behoefte van de overige gezinsleden.

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding

De intensieve ambulante gezinsbegeleiding biedt hulp aan gezinnen waarbij een crisis dreigt te ontstaan. De hulpverlening vindt thuis plaats en richt zich op gezinnen met kinderen/jeugdigen bij wie zich complexe ontwikkelings- en/of ernstige gedragsproblemen voordoen. De ouders krijgen inzicht in de problematiek van het kind. Ze worden geholpen om in de gezinssituatie het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en leren de gedragsproblemen te hanteren. Ambulante gezinsbegeleiding richt zich speciaal op het vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders, die zij nodig hebben bij de opvoeding.

Praktische pedagogische gezinsbegeleiding

De praktische pedagogische gezinsbegeleiding biedt ouders opvoedondersteuning bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of handicap. De opvoeding van deze kinderen vraagt een speciale aanpak en als ouder kunt u daarbij voor vele vragen komen te staan. People Care biedt u hierbij een waardevolle ondersteuning.

People Care kan door de inzet van het team u of uw kind/jeugdige coachen en passende adviezen geven over de manier waarop met problemen kan worden omgegaan.